A Biblia könyvei - sorbarendező

Rakd sorba a Biblia könyveit!

1. szint: Az Újszövetség könyvei: hetente egyszer 40 pont gyűjthető.

2. szint: Az Ószövetség könyvei: hetente egyszer 80 pont gyűjthető. Ezen a két szinten színek is segítik a könyvek csoportosítását.

3. szint a teljes Biblia, és már segítő színek nélkül: hetente egyszer 120 pont gyűjthető.

 • Jóel
 • Bírák
 • Zakariás
 • Zofóniás
 • Mózes 1.
 • Hóseás
 • Ézsaiás
 • Eszter
 • Ezsdrás
 • Jeremiás siralmai
 • Nehémiás
 • Józsué
 • Sámuel 1-2.
 • Abdiás
 • Mózes 4.
 • Ámósz
 • Példabeszédek
 • Jób
 • Haggeus
 • Ruth
 • Mózes 5.
 • Zsoltárok
 • Jónás
 • Énekek éneke
 • Mózes 3.
 • Ezékiel
 • Jeremiás
 • Királyok 1-2.
 • Habakuk
 • Dániel
 • Náhum
 • Krónikák 1-2.
 • Prédikátor
 • Malakiás
 • Mózes 2.
 • Mikeás
Értékelés Segítség
Szint (80 P)
1 2 3

Kezdés

Rakd sorrendbe a Biblia könyveit!