Pünkösd - Az örömhír terjedése

BARKÁCS

Az örömhír terjedése

Hozzávalók: olló, miltonkapocs, kinyomtott pdf dokumentum

 

Jeruzsálemből indulva a világ minden égtája felé kezdett terjedni az evangélium. Ezt fejezi ki a körbe forgatható nyíl.

A térképen található aranymondást/bibliaverset is megtanulhatod. Ismételd el, valahányszor más égtáj felé fordítod a nyilat!

 

„Ellenben erőt kaptok,

amikor eljön hozzátok a Szentlélek,

és tanúim lesztek Jeruzsálemben,

egész Júdeában és Samáriában,

sőt a föld végső határáig.”

(Apostolok cselekedetei 1,8)

PDF - Letöltés