Jézus imádságai 2. rész

Jézus hálát adott az ételért

Sok ember gyűlt Jézus köré. Aznap sok beteget meggyógyított, és Isten országáról beszélt az embereknek. Lassan beesteledett.
A tanítványok odamentek Jézushoz, és így sürgették: – Legfőbb ideje, hogy elküldjük az embereket.
Ennivalót kell vásárolniuk maguknak, és éjszakai szállást is kell keresniük. Itt semmi sincs!
– Ti adjatok nekik enni! – válaszolta Jézus.
– De csak öt kenyerünk van és két halunk – válaszolták a tanítványok.
Jézus ezt kérte tőlük: – Ültessétek le az embereket ötvenes csoportokba. – A tanítványok engedelmeskedtek.
Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, felnézett az égre, és hálát adott Istennek.
Jézus tudta, hogy minden, amire csak szükségünk van, Istentől jön. Ott, abban a pillanatban, amikor lehetetlen volt olyan kevés ennivalóval olyan sok embert jóllakatni, Jézus imádkozott.
Megköszönte Istennek azt a kevéske kenyeret és halat, amije volt, miközben várta, hogy Isten tesz majd valamit, és mindenki jóllakik.
Imádkozz úgy, ahogyan Jézus imádkozott! Adj hálát Istennek a jó dolgokért, amelyeket Ő ad!
Imádkozhatsz étkezés előtt, és hálát adhatsz mindenért, amit Tőle kapsz.
A Jézus szerint való imádkozás azt is jelenti, hogy nagy dolgokat vársz Istentől, hiszen „Istennek semmi sem lehetetlen” (Lukács 1,37).
Isten tud csodát tenni! Miután Jézus imádkozott, elkezdte osztani a kenyereket és a halakat. Az ennivalót a tanítványok adták tovább az embereknek. Mindannyian jóllaktak, és még a maradék is sok volt.
Ez egy igaz történet! A Bibliában elolvashatod a Lukács 9,11–17-ben.
;
  
  
  

Vissza az elejére

Tovább