Jézus személyi igazolványai

Honnan tudhatom, hogy ez mind igaz?

– Honnan tudhatom, hogy ez mind igaz? – kérdezte Sári.
– Be tudod bizonyítani, hogy Jézus valóban Isten Fia?
– Te be tudod bizonyítani, hogy te vagy Sári? – kérdeztem.
– Persze, van személyi igazolványom! – felelte Sári.
– De Jézusnak sajnos nincs.
Sári még nem tudta, hogy Jézusnak öt személyi igazolványa is van.
– Öt személyi igazolványa? Tényleg?
Jézus az első személyi igazolványát Istentől kapta. Amikor megkeresztelkedett, hang hallatszott a Mennyből:
„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
A második személyi igazolványa a Biblia, hiszen minden prófécia, amelyeket Isten Fiáról mondtak, Jézusban teljesedett be.
Isten Fia harmadik személyi igazolványa: az Ő feltámadása. Ő él, és ma is sokan tanúskodnak Mellette.
A negyedik személyi igazolványát az emberek állították ki. Azok, akik megismerték, ezt mondták:
– Ő valóban Isten Fia!
Most pedig megmutatom az ötödik személyi igazolványát, amely a galileai Kánához kapcsolódik. Az egyik háznál éppen menyegzőt tartottak. A vendégek már hét napja ünnepelték örvendezve a menyasszonyt és a vőlegényt. Meghívták Jézust és a barátait is.
A vendégek énekeltek, vigadoztak, ettek, ittak.
És akkor megtörtént a baj: elfogyott a bor. Mária vette észre legelőször, és azonnal szólt Jézusnak.
Jézus így szólt a szolgákhoz:
– Töltsétek meg a nagy kővödröket vízzel!
Kb. 600 litert hoztak a kútról. Akkor Jézus ezt mondta nekik: – Merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak!
A násznagy megkóstolta, és a vőlegényhez fordult.
– Honnan van ez a bor? – kérdezte.
– Ilyen finom bort még sohasem ittam.

Jézus a közönséges vizet a legfinomabb borrá változtatta!
Ez volt Jézus első csodája.
A csodák is Jézus egyik „személyi igazolványa”: a csodák is azt bizonyítják, hogy Ő valóban Isten Fia.
Isten Fiának öt személyi igazolványa van.
– Nekem ez elég. Én hiszek Benne. És te?
;

Vissza az elejére