Örömhír színekkel

arany-fekete-piros-fehér-zöld

Az aranyról a gazdagság jut eszünkbe. Isten nagyon gazdag. Övé a világ, a Nap, a Hold, a csillagok és még rengeteg minden. Ő teremtette, az Övé mindez.
A tündöklő arany emlékeztethet téged arra, hogy Isten tiszta és szent. Egyetlen rossz szava, tette, vagy gondolata sincs. Annyira szent, hogy a bűnt messzire elveti magától.
A Bibliában így van megírva: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézsaiás 6,3).
A Bibliában olvashatunk Isten lakhelyéről, a Mennyről. Csodálatos hely, ahol nincs bánat, vagy fájdalom.
Az is eszedbe juthat az aranyról, hogy a Menny utcái aranyból vannak. Isten azt szeretné, ha te meg én a Mennyben élnénk Vele, ha véget ér a földi életünk. De ennek egy nagy akadálya van: tudod, mi az?
A bűn! Erre emlékeztet minket a sötét oldal. Bűn minden Isten ellen való gondolatod, beszéded, vagy tetted. De a hazugság, a csalás, az önzés, vagy ha másokat bántasz az is bűn.
A Biblia azt írja: „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3,23).

Vagyis mindenki, te is, én is úgy születtünk, hogy akaratunk ellenére is követünk el rosszat. Senkinek nem kellett minket megtanítania az engedetlenségre és a hazugságra.
A tökéletes, tiszta Isten nem tud bűnt megtűrni a Maga közelében. A bűnt meg kell büntetnie. A bűn büntetése az, hogy örökre elválaszt bennünket Istentől és az Ő országától. Emiatt az örök életet a szenvedés helyén, a pokolban kellene eltöltenünk...
Isten tudott a mi bűnös életünkről. Azt is tudta, hogy magunktól nem tudunk a bűneiktől megszabadulni.
Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte az Ő egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy megoldja a bűneink problémáját.
Az Úr Jézus, Isten Fia kisgyermekként jött erre a földre. Ugyanúgy nőtt fel, mint te, vagy én. Egy dologban különbözött tőlünk, Ő soha nem tett rosszat.
Ő tökéletes volt, mégis meghalt a kereszten, mint egy gonosztevő. Magára vállalta a büntetést, amit mi érdemeltünk meg.
A Biblia azt írja: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért" (1Korinthus 15,3). A piros szín az Ő vérére emlékeztet minket, ami a mi bűneinkért folyt. Ennyire szeret téged Isten, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érted!

Halála után a testét egy sírba helyezték. Isten elfogadta Fia áldozatát, és három nap múlva feltámasztotta a halálból. Jézus ma is él, örökké él a Mennyben.
Ez az oldal azt mutatja meg nekünk, hogyan lehetünk tiszták és igazak Isten előtt. Egyedül az Úr Jézus tudja ezt megtenni érted is és értem is. Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, helyettünk bűnhődött, ezért bocsáthat meg minden bűnt.
Ha őszinte szívvel megbánod, hogy vétkeztél Isten ellen, akkor bízhatsz Jézusban, hogy megtisztít örökre. Elmondhatod neki imádságban: „Úr Jézus, bocsásd meg, hogy vétkeztem. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Kérlek, segíts a bűneimtől elfordulnom, és tisztíts meg engem Isten előtt." Ha bízol Jézusban, Isten tisztának és igaznak fogad el az Ő Fiáért. Akkor készen állsz arra, hogy a Mennyben élj.
És akkor megkapod Isten ajándékát is, az örök életet. A Bibliában ez áll: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).
Amikor zöld füvet, vagy zöld növényeket látsz, tudod, hogy az a fű, az a növény él. Amikor megkapod Isten ajándékát, az örök életet, azt jelenti, hogy Ő él benned. Attól kezdve növekedhetsz Isten szeretetében és örömére.
Ez a négy dolog majd segít növekedni a hitben:

1. Imádkozz: beszélj Istennel mindennap!

2. Olvasd és tartsd meg, amit a Biblia ír!

3. Beszélj Jézusról másoknak!

4. Amikor vétkezel, kérd Isten bocsánatát!

Isten ígéri: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsidó 13,5).
Ha döntöttél, hogy Isten útján szeretnél járni, mondd el a Tanácsadóknak is! Veled együtt fognak örülni, és segítenek, ha kérdéseid vannak. A csodaklikk kalandok is segíthetnek egyre jobban megismerni Isten útját.
;
  
  
  
PDF - Letöltés

Vissza az elejére

Tovább..