Örömhír színekkel NEKED!

arany-sötét-piros-fehér-zöld

Az aranyról a gazdagság jut eszünkbe. Isten nagyon gazdag. Övé a világ, a nap, a hold, a csillagok és még rengeteg minden. Ő teremtette, az Övé mindez.
A tündöklő arany tiszta. Isten tiszta és szent. Egyetlen rossz szava, tette, vagy gondolata sincs. Annyira szent, hogy a bűnt messzire elveti magától.
A Bibliában így van megírva: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézsaiás 6,3).
A Bibliában olvashatunk Isten lakhelyéről, a Mennyről. Csodálatos hely, ahol nincs bánat, vagy fájdalom.
A menny utcái aranyból vannak. Isten azt szeretné, ha te meg én ott élnénk Vele, de van egy nagy baj…
A bűn! Erre emlékeztet minket a sötét oldal. Bűn minden Isten ellen való gondolatod, beszéded, vagy tetted.
A hazugság, a csalás, az önzés, vagy ha másokat bántasz. Bűnnek a Mennyben nincs helye.

A Biblia azt írja: „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3,23).
Vagyis mindenki, te is, én is. Mindenki úgy született, hogy „akarja" a rosszat tenni. Senkinek nem kellett minket megtanítania az engedetlenségre és a hazugságra.
Isten azt mondja, hogy a bűnt meg kell büntetnie. A büntetés az, hogy örökre elszakadtunk Istentől. Ott élünk, ahol szenvedés van… a pokolban. Ezt érdemeljük, te is, én is.
Isten tudott bűnös életünkről, a tiédről és az enyémről is. Tudta, hogy mi magunk semmit sem tehetünk azért, hogy a bűn eltűnjön az életünkből. Isten annyira szeret minket, hogy elküldte e világba egyetlen Fiát, hogy a bűneinket elvegye.
Az Úr Jézus, Isten Fia kisbabaként született. Ugyanúgy nőtt fel, mint te, vagy én. De az Ő életében nem volt bűn. Ő tökéletes volt.
Kereszthalállal halt meg értünk. Ő vette magára a büntetést, amit mi érdemeltünk ki. A Biblia azt írja: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért" (1Korinthus 15,3).
A piros oldal az Ő vérére emlékeztet minket, ami a mi bűneinkért folyt.

Három nap múlva az Úr Jézus feltámadt. Ma is él, és él örökké.
Ez az oldal azt mutatja meg nekünk, hogyan lehetünk tiszták és igazak Isten előtt. Egyedül az Úr Jézus tudja ezt megtenni érted is és értem is. Amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, helyettünk bűnhődött, ezért bocsáthat meg minden bűnt.
Ha őszinte szívvel megbánod, hogy vétkeztél Isten ellen, akkor bízhatsz Jézusban, hogy megtisztít örökre. Elmondhatod neki imádságban: „Úr Jézus, bocsásd meg, hogy vétkeztem. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Kérlek, segíts a bűneimtől elfordulnom, és tisztíts meg engem Isten előtt." Ha bízol Jézusban, Isten tisztának és igaznak fogad el az Ő Fiáért. Akkor készen állsz arra, hogy a Mennyben élj.
És akkor megkapod Isten ajándékát is, az örök életet. A Bibliában ez áll: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16).
Amikor zöld füvet, vagy zöld növényeket látsz, tudod, hogy az a fű, az a növény él. Amikor megkapod Isten ajándékát, az örök életet, azt jelenti, hogy Ő él benned. Attól kezdve növekedhetsz Isten szeretetében és örömére.
Ez a négy dolog majd segít növekedni a hitben:

1. Imádkozz: beszélj Istennel mindennap!

2. Olvasd és tartsd meg, amit a Biblia ír!

3. Beszélj Jézusról másoknak!

4. Amikor vétkezel, kérd Isten bocsánatát!

Isten ígéri: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsidó 13,5).
Ha döntöttél, hogy Isten útján szeretnél járni, mondd el a Tanácsadóknak is! Veled együtt fognak örülni, és segítenek, ha kérdéseid vannak. A csodaklikk kalandok is segíthetnek egyre jobban megismerni Isten útját.
;