A Biblia könyvei - sorbarendező

Rakd sorba a Biblia könyveit!

1. szint: Az Újszövetség könyvei: hetente egyszer 40 pont gyűjthető.

2. szint: Az Ószövetség könyvei: hetente egyszer 80 pont gyűjthető. Ezen a két szinten színek is segítik a könyvek csoportosítását.

3. szint a teljes Biblia, és már segítő színek nélkül: hetente egyszer 120 pont gyűjthető.

 • Korinthus 1.
 • Júdás
 • Thesszalonika 2.
 • Ézsaiás
 • Ámósz
 • Jeremiás
 • Ezsdrás
 • Náhum
 • Nehémiás
 • Haggeus
 • Énekek éneke
 • Királyok 2.
 • Péter 1.
 • Filippi
 • Timóteus 2.
 • Róma
 • Galata
 • Mózes 3.
 • Mikeás
 • Zakariás
 • Jeremiás siralmai
 • Jakab
 • János 2.
 • Bírák
 • Abdiás
 • Jelenések könyve
 • Hóseás
 • János
 • Filemon
 • Sámuel 1.
 • Lukács
 • Jób
 • Márk
 • Malakiás
 • Kolossé
 • Józsué
 • Krónikák 2.
 • János 1.
 • Habakuk
 • János 3.
 • Efézus
 • Jónás
 • Ruth
 • Titusz
 • Apostolok cselekedetei
 • Mózes 5.
 • Zsoltárok
 • Máté
 • Királyok 1.
 • Ezékiel
 • Thesszalonika 1.
 • Sámuel 2.
 • Mózes 1.
 • Péter 2.
 • Jóel
 • Korinthus 2.
 • Zofóniás
 • Mózes 4.
 • Zsidók
 • Timóteus 1.
 • Mózes 2.
 • Példabeszédek
 • Krónikák 1.
 • Eszter
 • Prédikátor
 • Dániel
Értékelés Segítség
Szint (120 P)
1 2 3

Kezdés

Rakd sorrendbe a Biblia könyveit!