A Biblia könyvei - sorbarendező

Rakd sorba a Biblia könyveit!

1. szint: Az Újszövetség könyvei: hetente egyszer 40 pont gyűjthető.

2. szint: Az Ószövetség könyvei: hetente egyszer 80 pont gyűjthető. Ezen a két szinten színek is segítik a könyvek csoportosítását.

3. szint a teljes Biblia, és már segítő színek nélkül: hetente egyszer 120 pont gyűjthető.

 • János
 • Korinthus 1-2.
 • Bírák
 • Haggeus
 • Timóteus 1-2.
 • Zakariás
 • Zsoltárok
 • Habakuk
 • Jelenések
 • Filippi
 • Kolossé
 • Abdiás
 • Filemon
 • Jeremiás
 • Malakiás
 • Jóel
 • Júdás
 • Ezsdrás
 • Nehémiás
 • Lukács
 • Náhum
 • Efézus
 • Jakab
 • Mózes 4.
 • Példabeszédek
 • Ézsaiás
 • Titusz
 • Zsidók
 • Józsué
 • Énekek éneke
 • Jeremiás siralmai
 • Apostolok cselekedetei
 • Galata
 • Mózes 3.
 • Dániel
 • Jónás
 • Thesszalonika 1-2.
 • Jób
 • Hóseás
 • Prédikátor
 • Péter 1-2.
 • Róma
 • Zofóniás
 • Sámuel 1-2.
 • Máté
 • Mikeás
 • Ruth
 • Krónikák 1-2.
 • Eszter
 • János 1-3.
 • Mózes 1.
 • Márk
 • Mózes 2.
 • Királyok 1-2.
 • Ezékiel
 • Ámósz
 • Mózes 5.
Értékelés Segítség
Szint (120 P)
1 2 3

Kezdés

Rakd sorrendbe a Biblia könyveit!